PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43. c člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki določa: "Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih (14) dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga."

Kupec ima pravico, da v tridesetih (30) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršne koli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 30-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni elektronski poštni naslov info@elevensport.si. Kupec mora blago vrniti v 30 dneh po poslanem obvestilu o odstopu od nakupa. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 30-ih dni od prejetja vrnjenega blaga.

POSTOPEK VRAČILA KUPNINE

A&L Luka Povhe s.p. kupcu, ki odstopi od pogodbe in vrne kupljeno blago v prej določenem stanju, vrne vsa opravljena plačila. Denar mu vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje v roku 30-ih dni od prejetja vrnjenega blaga.

UGOVORI, PRIPOMBE,ZAHTEVKI IN IZJAVE

V primeru pripombe nas o tem pisno obvestite v štirinajstih (14) dneh od prevzema pošiljke na naslov: A&L Luka Povhe s.p., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, s pripisom reklamacija. Po prejetju našega odgovora in navodil za pošiljanje, nam pošljite izdelek v originalni embalaži.

STVARNA NAPAKA

Tovrstno reklamacijo se opredeljuje v primeru ko:

a) artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno uporabo

b) ima blago stvarno napako.

Kupec mora o napaki obvestiti prodajalca preko elektronskega naslova info@elevensport.si ali luka.povhe@gmail.com in podati natančen opis napake. Kupec mora prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, bo podjetje čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugodilo potrošnikovemu zahtevku.

Če o napaki obstaja spor, podjetje v enakem roku poda potrošniku pisni odgovor. Pravico do zamenjave artiklov ali vračila kupnine zaradi razloga stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Izdelek z napako kupec skupaj z reklamacijskim obrazcem vrne na naslov Eleven Sportswear Slovenija A&L Luka Povhe s.p. Stolovnik 5 8280 Brestanica S pripisom: za Spletno trgovino

Če je mogoče, bo ponudnik izdelek zamenjal, v nasprotnem primeru pa postopal v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Elevensport spletna trgovina pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

a) če je neuporabnost artikla posledica nepravilnega ravnanja uporabnika

b) če ni priloženega računa

c) če blago ni bilo vrnjeno v originalni embalaži